سیستم عامل (با رویکرد حل مسائل)[پارسه]

مولف:
ابوالفضل طرقی حقیقت (نویسنده)

ناشر:
پارسه

درباره کتاب:
سیستم عامل (با رویکرد حل مسائل) [پارسه] عنوان کتابی است از ابوالفضل طرقی حقیقت که در 602 صفحه و توسط انتشارات پارسه در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالفضل طرقی حقیقت، کتاب‌های طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل(همای دانش)، اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده(پارس رسانه)، سیستم های عامل با رویکرد حل مسائل(پارسه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.