برنامه نویسی، محاسبات، گرافیک با نرم افزار Matlab

مولف:
علی محمد پورپاک (نویسنده)

ناشر:
جهاد دانشگاهی، واحد تهران

درباره کتاب:
برنامه نویسی، محاسبات، گرافیک با نرم افزار Matlab عنوان کتابی است از علی محمد پورپاک که در 226 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب متلب است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی محمد پورپاک، کتاب‌های برنامه نویسی و حل مساله با ++C(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، برنامه هایی به زبان ++C(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، محاسبات عددی(جهاد دانشگاهی، واحد تهران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,000 تومــان
موضوعات کتاب
متلب