کاربرد 8 EViews در اقتصادسنجی

گروه مولفان:
علیرضا مرادی (نویسنده) | کامبیز هژبر کیانی (مقدمه نویس)

ناشر:
جهاد دانشگاهی، واحد تهران

درباره کتاب:
کاربرد 8 EViews در اقتصادسنجی عنوان کتابی است از علیرضا مرادی که در 482 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اقتصاد سنجی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا مرادی، کتاب‌های اجتماع محلی و حکومت محلی(تیسا)، فرهنگ و زندگی روزمره(تیسا)، ارزیابی تاثیر فرهنگی(دارخوین)، هم افزایی فرهنگی(دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.