سیستم های اندازه گیری و کنترل عملکرد استراتژیک

گروه مولفان:
رابرت سایمونز (نویسنده) | سعید صفری (مترجم)

ناشر:
جهاد دانشگاهی، واحد تهران

درباره کتاب:
سیستم های اندازه گیری و کنترل عملکرد استراتژیک عنوان کتابی است از رابرت سایمونز با ترجمه‌ی سعید صفری که در 372 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Performance measurement and control systems for implementing strategy، 2000. موضوع اصلی این کتاب برنامه ریزی راهبردی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رابرت سایمونز، کتاب‌های نظام های کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی(آریانا قلم)، هفت پرسش استراتژیک(آریانا قلم)، اهرم های کنترل استراتژی(دفتر پژوهشهای فرهنگی)، نظام های کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی(آریانا قلم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.