معماری ایران

گروه مولفان:
آرتور اپهام پوپ (نویسنده) | زهرا قاسم علی (نویسنده)

ناشر:
سمیرا

درباره کتاب:
معماری ایران عنوان کتابی است از آرتور اپهام پوپ که در 224 صفحه و توسط انتشارات سمیرا در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Introducing Persian architecture، 1967. موضوع اصلی این کتاب معماری ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آرتور اپهام پوپ، کتاب‌های معماری ایران(دات)، سیر و صور نقاشی ایران(مولی)، شاهکارهای هنر ایران(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، گنجینه پنهان(دایره چهاررنگ (وابسته به م. ف. ه. دایره چهاررنگ))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان