جان کلام پنج زبان عشق (در عشق شما تردیدی نیست؛ مشکل، زبان عشق شماست)

گروه مولفان:
گری دی چپمن (نویسنده) | المیرا محمدی (مترجم)

ناشر:
آرایان

درباره کتاب:
جان کلام پنج زبان عشق (در عشق شما تردیدی نیست؛ مشکل، زبان عشق شماست) عنوان کتابی است از گری دی چپمن با ترجمه‌ی المیرا محمدی که در 72 صفحه و توسط انتشارات آرایان در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The heart of the five love languages. ، c2007. موضوع اصلی این کتاب زناشویی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گری دی چپمن، کتاب‌های پنج زبان عشق برای مجردها(آرایان)، پنج زبان معذرت خواهی در عشق(آرایان)، نور امید(ویدا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان