پنج زبان معذرت خواهی در عشق (چگونه بهبود یافتن را در همه روابط خود احساس کنید!)

گروه مولفان:
گری دی چپمن (نویسنده) | جفری ال توماس (نویسنده) | عزت الملوک شهیدی (مترجم) | اصغر اندرودی (ویراستار)

ناشر:
آرایان

درباره کتاب:
پنج زبان معذرت خواهی در عشق (چگونه بهبود یافتن را در همه روابط خود احساس کنید!) عنوان کتابی است از گری دی چپمن با ترجمه‌ی عزت الملوک شهیدی که در 320 صفحه و توسط انتشارات آرایان در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The five languages of apology: how to experience healing in all your relationships، c 2006. موضوع اصلی این کتاب عذرخواهی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گری دی چپمن، کتاب‌های پنج زبان عشق برای مجردها(آرایان)، جان کلام پنج زبان عشق(آرایان)، نور امید(ویدا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
11,500 تومــان
موضوعات کتاب
عذرخواهی