مهارت چهارم صفحه گسترده Excel 2007 (ICDL)[گواهینامه بین المللی کاربری رایانه]

گروه مولفان:
علی موسوی (نویسنده) | مجید سبزعلی گل (نویسنده)

ناشر:
صفار

درباره کتاب:
مهارت چهارم صفحه گسترده Excel 2007 (ICDL) [گواهینامه بین المللی کاربری رایانه] عنوان کتابی است از علی موسوی که در 168 صفحه و توسط انتشارات صفار در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کامپیوترها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی موسوی، کتاب‌های دیوان باباطاهر(کتاب آبان)، رباعیات حکیم عمر خیام(کتاب آبان)، شوش شش هزار ساله(فرزان روز)، مجموعه سوالات کاربر رایانه(صفار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.