با همه چی [نگاه امروز/15]

گروه مولفان:
شل سیلورستاین (نویسنده) | رضی هیرمندی (مترجم) | مهرنوش پارسانژاد (مترجم)

ناشر:
افق

درباره کتاب:
با همه چی [نگاه امروز/15] عنوان کتابی است از شل سیلورستاین با ترجمه‌ی رضی هیرمندی که در 208 صفحه و توسط انتشارات افق در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Every thing on it: poems and drawings، 2011.. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شل سیلورستاین، کتاب‌های دنیای دیوانه دیوانه(کتاب پنجره)، چراغی زیر شیروانی(شولا)، آنجا که پیاده رو پایان می باید(شولا)، سقوط به بالا(شولا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.