پنج زبان عشق برای مجردها (چگونه عشق بورزید و مورد عشق ورزی واقع شوید)

گروه مولفان:
گری دی چپمن (نویسنده) | عزت الملوک شهیدی (مترجم)

ناشر:
آرایان

درباره کتاب:
پنج زبان عشق برای مجردها (چگونه عشق بورزید و مورد عشق ورزی واقع شوید) عنوان کتابی است از گری دی چپمن با ترجمه‌ی عزت الملوک شهیدی که در 256 صفحه و توسط انتشارات آرایان در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مجردها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گری دی چپمن، کتاب‌های پنج زبان معذرت خواهی در عشق(آرایان)، جان کلام پنج زبان عشق(آرایان)، نور امید(ویدا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,500 تومــان