مدیریت موفق گروه ها (گام های موفقیت)[تجارت امروز]

مولف:
مهدی قراچه داغی (مترجم)

ناشر:
ایران بان

درباره کتاب:
مدیریت موفق گروه ها (گام های موفقیت) [تجارت امروز] عنوان کتابی است با ترجمه مهدی قراچه داغی که در 84 صفحه و توسط انتشارات ایران بان در سال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Manage teams successfully، how to work ... ، 2007. موضوع اصلی این کتاب گروه های کار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,500 تومــان