بررسی تطبیقی حضرات وجود و انسان کامل در آثار بیدل دهلوی و ابن عربی

مولف:
سعید قاسمی پرشکوه (نویسنده)

ناشر:
آرایان

درباره کتاب:
بررسی تطبیقی حضرات وجود و انسان کامل در آثار بیدل دهلوی و ابن عربی عنوان کتابی است از سعید قاسمی پرشکوه که در 327 صفحه و توسط انتشارات آرایان در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب انسان در ادبیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.