بابا لنگ دراز (متن کوتاه شده)[کلکسیون کلاسیک/ 21]

گروه مولفان:
جین وبستر (نویسنده) | محسن سلیمانی (مترجم)

ناشر:
افق

درباره کتاب:
بابا لنگ دراز (متن کوتاه شده) [کلکسیون کلاسیک/21] عنوان کتابی است از جین وبستر با ترجمه‌ی محسن سلیمانی که در 176 صفحه و توسط انتشارات افق در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Daddy-Long-Legs، C2002. موضوع اصلی این کتاب داستان های آمریکایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جین وبستر، کتاب‌های بابا لنگ دراز(قدیانی)، دشمن عزیز(قدیانی)، بابا لنگ دراز(قدیانی)، جری جوان(مهتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان