ایران 2 [مجموعه کتابدار/150]

گروه مولفان:
ژان -لویی اوئو (نویسنده) | مسعود گلزاری (نویسنده) | مهردخت وزیرپور کشمیری (نویسنده)

ناشر:
کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه

درباره کتاب:
ایران 2 [مجموعه کتابدار/150] عنوان کتابی است از مسعود گلزاری که در 232 صفحه و توسط انتشارات کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه در سال 89 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Persia. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مسعود گلزاری، کتاب‌های داستان نگارش(کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه)، 365 قصه برای بچه های خوب(مسیر دانشگاه)، جغرافیای شهری و روستاشناسی(کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه)، آشنایی با تاریخ ادبیات جهان(کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.