مجموعه افسانه های ایرانی -مجموعه 3 جلدی (افسانه های خیر و شر، فضیلت و فرومایگی، هوشیاری و حماقت)[مجموعه افسانه های ایرانی/ 1]

مولف:
محمد شیخ الاسلامی (گردآورنده)

ناشر:
آرایان

درباره کتاب:
مجموعه افسانه های ایرانی -مجموعه 3 جلدی (افسانه های خیر و شر، فضیلت و فرومایگی، هوشیاری و حماقت) [مجموعه افسانه های ایرانی/1] عنوان کتابی است از محمد شیخ الاسلامی که در 304 صفحه و توسط انتشارات آرایان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب افسانه ها وقصه های ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد شیخ الاسلامی، کتاب‌های افسانه های هوشیاری و حماقت(آرایان)، افسانه های فضیلت و فرومایگی(آرایان)، افسانه های خیر و شر(آرایان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
55,000 تومــان