قانون کار، قانون بیمه بیکاری (همراه با تصویب نامه ها، آیین نامه ها، بخشنامه ها)

مولف:
جهانگیر منصور (گردآورنده)

ناشر:
دیدار

درباره کتاب:
قانون کار، قانون بیمه بیکاری (همراه با تصویب نامه ها، آیین نامه ها، بخشنامه ها) عنوان کتابی است از جهانگیر منصور که در 0 صفحه و توسط انتشارات دیدار در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جهانگیر منصور، کتاب‌های قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف(دیدار)، قوانین و مقررات بیمه(دوران)، قوانین و مقررات جدید خدمت وظیفه عمومی(دیدار)، قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری(دیدار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان