تایلند (سرزمین و مردم)[مجموعه جهان ما/ 28]

مولف:
فاطمه امیرخانی فراهانی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
تایلند (سرزمین و مردم) [مجموعه جهان ما/28] عنوان کتابی است از فاطمه امیرخانی فراهانی که در 0 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تایلند است. از فاطمه امیرخانی فراهانی، کتاب الجزایر(موسسه انتشارات امیرکبیر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.