گفتگومندی در ادبیات و هنر: مجموعه مقالات [مجموعه مقالات «نقدهای ادبی - هنری»/2]

گروه مولفان:
بهمن نامورمطلق (گردآورنده) | منیژه کنگرانی (گردآورنده)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
گفتگومندی در ادبیات و هنر: مجموعه مقالات [مجموعه مقالات «نقدهای ادبی - هنری»/2] عنوان کتابی است از بهمن نامورمطلق که در 504 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گفتگو در ادبیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهمن نامورمطلق، کتاب‌های سفرنگاره(سخن)، درآمدی بر بینامتنیت(سخن)، دانش های تطبیقی(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.