فرهنگ قانون گریزی و ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور

مولف:
علیرضا متین (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
فرهنگ قانون گریزی و ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور عنوان کتابی است از علیرضا متین که در 0 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1382 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مالیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.