فرهنگ دوسویه فارسی-اسپانیایی

مولف:
کامروز پارسای (نویسنده)

ناشر:
رهنما

درباره کتاب:
فرهنگ دوسویه فارسی-اسپانیایی عنوان کتابی است از کامروز پارسای که در 0 صفحه و توسط انتشارات رهنما در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان اسپانیایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کامروز پارسای، کتاب‌های دستور زبان جامع و کاربردی افعال فرانسه(فرهنگ رسا)، با دو راهنما به فرانسه سفر کنید(فرهنگ رسا)، مکالمات روزمره اسپانیایی به فارسی(اشراقی)، فرهنگ چند منظوره فرانسه-فارسی(فرهنگ رسا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.