ربه کا

گروه مولفان:
دفنی دوموریه (نویسنده) | نازگل نیکویی (مترجم) | سودابه مبشر (ویراستار)

ناشر:
سمیر

درباره کتاب:
ربه کا عنوان کتابی است از دفنی دوموریه با ترجمه‌ی نازگل نیکویی که در 543 صفحه و توسط انتشارات سمیر در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Rebeccall [1941]. موضوع اصلی این کتاب داستان های انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از دفنی دوموریه، کتاب‌های ماری آن(مهتاب)، ربه کا(جامی)، تل گرسنه(میترا)، ربه کا(صدای معاصر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
45,000 تومــان