داستانه های نظامی [مجموعه ادبیات کهن/6]

گروه مولفان:
محمد صفایی حبیب لو (ویراستار) | علی اصغر بشیری (بازنویس)

ناشر:
آرایان

درباره کتاب:
داستانه های نظامی [مجموعه ادبیات کهن/6] کتابی است که در 288 صفحه و توسط انتشارات آرایان در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.