حکایت های قابوس نامه و سیاست نامه [مجموعه ادبیات کهن/7]

گروه مولفان:
علی اصغر بشیری (ویراستار) | محمد علیجانی (بازنویس)

ناشر:
آرایان

درباره کتاب:
حکایت های قابوس نامه و سیاست نامه [مجموعه ادبیات کهن/7] کتابی است که در 328 صفحه و توسط انتشارات آرایان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.