چگونه می توان یک فیل را خورد؟ [دانش موفقیت/1]

مولف:
ابراهیم علی عزیزی (نویسنده)

ناشر:
موسسه علمی فرهنگی راه موفقیت پایدار

درباره کتاب:
چگونه می توان یک فیل را خورد؟ [دانش موفقیت/1] عنوان کتابی است از ابراهیم علی عزیزی که در 176 صفحه و توسط انتشارات موسسه علمی فرهنگی راه موفقیت پایدار در سال 89 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب موفقیت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابراهیم علی عزیزی، کتاب‌های فکر زیبا(موسسه علمی فرهنگی راه موفقیت پایدار)، ثروتی به نام هدف داشتن(موسسه علمی فرهنگی راه موفقیت پایدار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان