آخرین پل

مولف:
سارا خالوغلی (نویسنده)

ناشر:
برکه خورشید

درباره کتاب:
آخرین پل عنوان کتابی است از سارا خالوغلی که در 543 صفحه و توسط انتشارات برکه خورشید در سال 93 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سارا خالوغلی، کتاب‌های کافه اردیبهشت(برکه خورشید)، آخرین پل(برکه خورشید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
38,000 تومــان