اکتشاف در ایران (خاطرات باستان شناسی اریک اشمیت 1319 - 1309)

گروه مولفان:
عایشه گورسان سالزمن (نویسنده) | محمدرضا رفائی (مترجم) | حمید کاشانیان (ویراستار)

ناشر:
کارگاه هفت هنر به وابسته به موسسه فرهنگی هنری کارگاه هفت هنر

درباره کتاب:
اکتشاف در ایران (خاطرات باستان شناسی اریک اشمیت 1319 - 1309) عنوان کتابی است از عایشه گورسان سالزمن با ترجمه‌ی محمدرضا رفائی که در 100 صفحه و توسط انتشارات کارگاه هفت هنر به وابسته به موسسه فرهنگی هنری کارگاه هفت هنر در سال 91 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Exploring Iran: the photography of Erich F. Schmidt، 1930-1940، 2007. موضوع اصلی این کتاب عکاسی در باستان شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.