آهنگی هم ساز درباره ی موسیقی [مجموعه مبانی باشر]

گروه مولفان:
دن گرین (نویسنده) | هانیه یاسری (مترجم)

ناشر:
کتابدار توس

درباره کتاب:
آهنگی هم ساز درباره ی موسیقی [مجموعه مبانی باشر] عنوان کتابی است از دن گرین با ترجمه‌ی هانیه یاسری که در 68 صفحه و توسط انتشارات کتابدار توس در سال 91 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Music، 2011. موضوع اصلی این کتاب موسیقی است. از دن گرین، کتاب عنصرها در چند دقیقه(موسسه نشر شهر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,800 تومــان