مهارتهای فرزندپروری برای همه (بخصوص کسانی که کودک پرتحرک دارند)

مولف:
محمد مسعود ازهر (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ رسا

درباره کتاب:
مهارتهای فرزندپروری برای همه (بخصوص کسانی که کودک پرتحرک دارند) عنوان کتابی است از محمد مسعود ازهر که در 126 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ رسا در سال 95 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کودکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد مسعود ازهر، کتاب‌های برای کسانی که کودک پرتحرک دارند(آسیم)، برای کسانی که کودک پرتحرک دارند(فرهنگ رسا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.