ژئوپلتیک و افکار عمومی

مولف:
مهدی مینایی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ رسا

درباره کتاب:
ژئوپلتیک و افکار عمومی عنوان کتابی است از مهدی مینایی که در 136 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ رسا در سال 91 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیاست جغرافیایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی مینایی، کتاب‌های مقدمه ای بر جغرافیای سیاسی ایران(اداره نشر وزارت امور خارجه)، ژِیوپلیتیک، اطلاعات و ارتباطات(فرهنگ اندیشمندان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان
موضوعات کتاب
سیاست جغرافیایی