سیر و طیر از ملک تا ملکوت (ترجمه منارات السائرین)[مجموعه عرفان/ 5]

گروه مولفان:
عبدالله بن محمد نجم رازی (نویسنده) | محمود افتخارزاده (مترجم)

ناشر:
جامی

درباره کتاب:
سیر و طیر از ملک تا ملکوت (ترجمه منارات السائرین) [مجموعه عرفان/5] عنوان کتابی است از عبدالله بن محمد نجم رازی با ترجمه‌ی محمود افتخارزاده که در 374 صفحه و توسط انتشارات جامی در سال 90 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عرفان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالله بن محمد نجم رازی، کتاب‌های مرصاد العباد(فردوس)، مرصاد العباد(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، گزیده مرصاد العباد(علمی)، گزیده مرصاد العباد(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
22,000 تومــان