فرهنگ کوچک انگلیسی-فارسی (نشرنو)

مولف:
محمد رضا جعفری (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ نشر نو

درباره کتاب:
فرهنگ کوچک انگلیسی-فارسی (نشرنو) عنوان کتابی است از محمد رضا جعفری که در 1091 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ نشر نو در سال 89 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا جعفری، کتاب‌های فرهنگ ادبیات فارسی(معین)، زندگی و زمانه مایکل ک(فرهنگ نشر نو)، زندگی یعنی چی؟(ابتکار نو)، آموزش جامع ICDL 1(پازینه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان