یوگا در عمل (آسانا و پرانایاما، دوره مبتدی چنانکه در انستیتوی یوگای ب. ک. س. آیینگر تدریس می شود)

گروه مولفان:
گیتا آین گار (نویسنده) | امید اقتداری (مترجم) | آرزو اقتداری (مترجم)

ناشر:
آسیم

درباره کتاب:
یوگا در عمل (آسانا و پرانایاما، دوره مبتدی چنانکه در انستیتوی یوگای ب. ک. س. آیینگر تدریس می شود) عنوان کتابی است از گیتا آین گار با ترجمه‌ی امید اقتداری که در 132 صفحه و توسط انتشارات آسیم در سال 94 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Yoga in action for beginners. .. ، 2000. موضوع اصلی این کتاب یوگا است. از گیتا آین گار، کتاب یوگا در حرکت(چیمن) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان