برای کسانی که کودک پرتحرک دارند

گروه مولفان:
محمد مسعود ازهر (نویسنده) | فاطمه ملک محمدی (تصویرگر)

ناشر:
فرهنگ رسا

درباره کتاب:
برای کسانی که کودک پرتحرک دارند عنوان کتابی است از محمد مسعود ازهر که در 96 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ رسا در سال 93 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کودکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد مسعود ازهر، کتاب‌های برای کسانی که کودک پرتحرک دارند(آسیم)، مهارتهای فرزندپروری برای همه(فرهنگ رسا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.