تاریخ حضور مسلمانان وایرانیان در قاره امریکا پیش از کریستف کلمب

مولف:
حمید شفیع زاده (نویسنده)

ناشر:
مولف کتاب

درباره کتاب:
تاریخ حضور مسلمانان وایرانیان در قاره امریکا پیش از کریستف کلمب عنوان کتابی است از حمید شفیع زاده که در 572 صفحه و توسط انتشارات مولف کتاب در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آمریکا است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.