راهنمای موزه ها و بناهای تاریخی ایران

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
سازمان میراث فرهنگی کشور

درباره کتاب:
راهنمای موزه ها و بناهای تاریخی ایران عنوان کتابی است که در 432 صفحه و توسط انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور در سال 1383 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.