مبانی شیمی معدنی -جلد 1

گروه مولفان:
حسین آقابزرگ (نویسنده) | حمیدرضا آقابزرگ (نویسنده)

ناشر:
جهاد دانشگاهی، واحد تربیت معلم

درباره کتاب:
مبانی شیمی معدنی -جلد1 عنوان کتابی است از حسین آقابزرگ که در 650 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تربیت معلم در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شیمی معدنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین آقابزرگ، کتاب‌های نظریه گروه و تقارن در شیمی(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، تقارن در ملکولها و بلورها(نافع نو)، مقدمه ای بر بلورشناسی(جهاد دانشگاهی، واحد تربیت معلم)، شیمی معدنی 2(جهاد دانشگاهی واحد استان البرز (خوارزمی))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان
موضوعات کتاب
شیمی معدنی