قوام السلطنه (در دوران قاجاریه و پهلوی)

مولف:
باقر عاقلی (نویسنده)

ناشر:
بدرقه جاویدان

درباره کتاب:
قوام السلطنه (در دوران قاجاریه و پهلوی) عنوان کتابی است از باقر عاقلی که در 732 صفحه و توسط انتشارات بدرقه جاویدان در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیاستمداران ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از باقر عاقلی، کتاب‌های زندگی در دوران شش پادشاه(نامک)، خاطرات سیاسی محمد ساعدمراغه ای(نامک)، تاریخ ایران(نامک)، زنان ذی نفوذ در خاندان پهلوی(بدرقه جاویدان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.