روز اول مهر ماه هرگز نیامد

مولف:
جمشید ملک پور (نویسنده)

ناشر:
افراز

درباره کتاب:
روز اول مهر ماه هرگز نیامد عنوان کتابی است از جمشید ملک پور که در 440 صفحه و توسط انتشارات افراز در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جمشید ملک پور، کتاب‌های ادبیات نمایشی در ایران(توس)، کاشف رویا(افراز)، هفت دهلیز(افراز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
29,000 تومــان