طراحی شهری (خیابان و میدان)

گروه مولفان:
کلیف ماتین (نویسنده) | حسنعلی پورمند (مترجم)

ناشر:
دانشگاه تربیت مدرس

درباره کتاب:
طراحی شهری (خیابان و میدان) عنوان کتابی است از کلیف ماتین با ترجمه‌ی حسنعلی پورمند که در 390 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت مدرس در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Urban design: street and square، 1992. موضوع اصلی این کتاب شهرسازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کلیف ماتین، کتاب‌های طراحی فضاهای شهری(علم و دانش)، طراحی شهری(دانشگاه تربیت مدرس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.