ایمنی و بهداشت کار (حفاظت صنعتی)

مولف:
بابک کاظمی (نویسنده)

ناشر:
برایند پویش

درباره کتاب:
ایمنی و بهداشت کار (حفاظت صنعتی) عنوان کتابی است از بابک کاظمی که در 620 صفحه و توسط انتشارات برایند پویش در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بابک کاظمی، کتاب‌های درس هایی از مدیریت ژاپنی(فوژان)، بهره وری(فوژان)، انبارداری و مدیریت انبارها(پشوتن)، مدیریت تدارکات و لجستیک(فرمنش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.