مدل های ریاضی آبهای زیرزمینی (آموزش کاربردی مدل GMS 7. 1)

گروه مولفان:
مهران قدرتی (نویسنده) | فاطمه برزگری بنادکوکی (نویسنده)

ناشر:
سیمای دانش

درباره کتاب:
مدل های ریاضی آبهای زیرزمینی (آموزش کاربردی مدل GMS 7. 1) عنوان کتابی است از مهران قدرتی که در 270 صفحه و توسط انتشارات سیمای دانش در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آب های زیرزمینی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهران قدرتی، کتاب‌های آموزش کاربردی Arc GIS 10. 2(سیمای دانش)، آموزش کاربرد مدل هیدرولوژیکی HEC-GeoHMS در محیط ArcGIS 10(سیمای دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.