مبانی نظری گراف (الگوریتم ها و کاربردها)

گروه مولفان:
کورش عشقی (نویسنده) | مهدی کریمی نسب (نویسنده)

ناشر:
کتاب دانشگاهی

درباره کتاب:
مبانی نظری گراف (الگوریتم ها و کاربردها) عنوان کتابی است از کورش عشقی که در 289 صفحه و توسط انتشارات کتاب دانشگاهی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گرافها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کورش عشقی، کتاب‌های تحلیل الگوریتم ها و طراحی روش های فراابتکاری(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی)، بهینه سازی ترکیبی و الگوریتم های فراابتکاری(آذرین مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان
موضوعات کتاب
گرافها
Graph theory