انسان در جستجوی معنی

گروه مولفان:
ویکتور امیل فرانکل (نویسنده) | اکبر معارفی (مترجم)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
انسان در جستجوی معنی عنوان کتابی است از ویکتور امیل فرانکل با ترجمه‌ی اکبر معارفی که در 106 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Psychology erlebt das konzetrations lager = Man's search for meaning: an introduction to logotherapy. موضوع اصلی این کتاب معنا درمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ویکتور امیل فرانکل، کتاب‌های انسان در جستجوی معنای غایی(آشیان)، انسان در جستجوی معنی(درسا)، انسان در جستجوی معنا(جامی)، فریاد ناشنیده برای معنی(شرکت نشر فراروان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.