داستان هایی از زندگانی پیامبران (علیهم السلام) [داستان هایی از زندگانی پیامبران و چهارده معصوم (علیهم السلام)]

گروه مولفان:
محمد صفایی حبیب لو (نویسنده) | علی اصغر بشیری (ویراستار)

ناشر:
آرایان

درباره کتاب:
داستان هایی از زندگانی پیامبران (علیهم السلام) [داستان هایی از زندگانی پیامبران و چهارده معصوم (علیهم السلام)] عنوان کتابی است از محمد صفایی حبیب لو که در 360 صفحه و توسط انتشارات آرایان در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پیامبران است. از محمد صفایی حبیب لو، کتاب داستانه های نظامی(آرایان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان