حقوق دیپلماتیک

مولف:
پرویز ذوالعین (نویسنده)

ناشر:
اداره نشر وزارت امور خارجه

درباره کتاب:
حقوق دیپلماتیک عنوان کتابی است از پرویز ذوالعین که در 684 صفحه و توسط انتشارات اداره نشر وزارت امور خارجه در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روابط بین المللی است. از پرویز ذوالعین، کتاب آداب و تشریفات دیپلماتیک(میزان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
34,000 تومــان