داستان هایی از زندگانی چهارده معصوم [داستان هایی از پیامبران و چهارده معصوم (علیهم السلام)]

گروه مولفان:
سجاد خسروی (نویسنده) | علی اصغر بشیری (ویراستار)

ناشر:
آرایان

درباره کتاب:
داستان هایی از زندگانی چهارده معصوم [داستان هایی از پیامبران و چهارده معصوم (علیهم السلام)] عنوان کتابی است از سجاد خسروی که در 400 صفحه و توسط انتشارات آرایان در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب چهارده معصوم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سجاد خسروی، کتاب‌های مجموعه حکایت های تاریخی(آرایان)، حکایت هایی از تاریخ بیهقی(آرایان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
22,500 تومــان