خواص مکانیکی مواد (کارشناسی ارشد)[کتاب مواد]

گروه مولفان:
محسن مستاجران (نویسنده) | مهدی مصاحبی (نویسنده) | محسن بهره برپور (نویسنده)

ناشر:
ارکان دانش

درباره کتاب:
خواص مکانیکی مواد (کارشناسی ارشد) [کتاب مواد] عنوان کتابی است از محسن بهره برپور که در 200 صفحه و توسط انتشارات ارکان دانش در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مواد است. از محسن بهره برپور، کتاب خواص فیزیکی مواد(موسسه علمی دانش پژوهان برین) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,500 تومــان