کلیات پزشکی سنتی چینی و طب سوزنی (درمان با اکوپنگچر -جلد دو و سه)

مولف:
حسن رضوانی (نویسنده)

ناشر:
مولف کتاب

درباره کتاب:
کلیات پزشکی سنتی چینی و طب سوزنی (درمان با اکوپنگچر -جلد دو و سه) عنوان کتابی است از حسن رضوانی که در 404 صفحه و توسط انتشارات مولف کتاب در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پزشکی سنتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن رضوانی، کتاب‌های کلیات پزشکی سنتی چینی و طب سوزنی(المعی)، کلیات پزشکی سنتی چینی و طب سوزنی(المعی)، تشخیص پنچ عنصری 1(المعی)، پزشکی سالخوردگان(المعی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان