حل مسائلی برگرفته از کتاب انتقال حرارت هدایتی

گروه مولفان:
توحید نژاد غفار برهانی (نویسنده) | مهدی باقری (نویسنده) | ودات اس آرپاچی (نویسنده)

ناشر:
جهاد دانشگاهی، واحد تهران

درباره کتاب:
حل مسائلی برگرفته از کتاب انتقال حرارت هدایتی عنوان کتابی است از توحید نژاد غفار برهانی که در 196 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گرما است. از توحید نژاد غفار برهانی، کتاب انتقال حرارت هدایتی(جهاد دانشگاهی، واحد تهران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.