مختصات تشریحی و درمانی نقاط مریدین ها -جلد 3 (کتاب سوم پیوست ها)[کلیات پزشکی سنتی چینی و طب سوزنی]

مولف:
حسن رضوانی (نویسنده)

ناشر:
مولف کتاب

درباره کتاب:
مختصات تشریحی و درمانی نقاط مریدین ها -جلد3 (کتاب سوم پیوست ها) [کلیات پزشکی سنتی چینی و طب سوزنی] عنوان کتابی است از حسن رضوانی که در 424 صفحه و توسط انتشارات مولف کتاب در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پزشکی سنتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن رضوانی، کتاب‌های کلیات پزشکی سنتی چینی و طب سوزنی(المعی)، کلیات پزشکی سنتی چینی و طب سوزنی(المعی)، تشخیص پنچ عنصری 1(المعی)، پزشکی سالخوردگان(المعی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان